Untitled Document
ดาวน์โหลดเอกสาร(ห้ามลบ)
     
ดาวน์โหลดเอกสาร(ห้ามลบ) คำอธิบายการกรอกรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของพนักงานครูเทศบาล
   
 
   คำอธิบายการกรอกรายละเอียดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ของพนักงานครูเทศบาล
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2562