ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศราคา โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 ก.ย. 2561
72 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาหรำ-นาใหม่ (ตอน 3) หมู่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
12 ก.ย. 2561
73 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านหาร-สามแยกกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
12 ก.ย. 2561
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหูนบ-หนองซอม(ตอน2) หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 ก.ย. 2561
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางสายซอยพ่อหมุน (ตอน6) หมู่ที่ 1,2 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
11 ก.ย. 2561
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
11 ก.ย. 2561
77 ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
180
07 ก.ย. 2561
78 ประกาศผู้ชนะ จ้างทำป้ายถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
164
07 ก.ย. 2561
79 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองคลัง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ก.ย. 2561
80 ประกาศราคากลางโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29