ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
13 ก.พ. 2562
52 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
182
21 ม.ค. 2562
53 ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
175
21 ม.ค. 2562
54 ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาพนักงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
173
02 ม.ค. 2562
55 ประกาศผู้ชนะจ้างปรังปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม ดาวน์โหลดเอกสาร
169
27 ธ.ค. 2561
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
174
19 ธ.ค. 2561
57 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
31 ต.ค. 2561
58 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
30 ต.ค. 2561
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
29 ต.ค. 2561
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อม บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
17 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29