ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
10 มิ.ย. 2562
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
10 มิ.ย. 2562
43 ประกาศราคากลางอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
15 พ.ค. 2562
44 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
171
15 พ.ค. 2562
45 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
03 พ.ค. 2562
46 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 แรงม้า หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
03 พ.ค. 2562
47 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 พ.ค. 2562
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดเอกสาร
169
03 พ.ค. 2562
49 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถจักรยานยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 พ.ค. 2562
50 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมโน๊คบุ๊ค+เครื่องพริ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
181
15 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29