ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
588
24 เม.ย. 2556
252 ประการศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดทำอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
476
12 ต.ค. 2555
253 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
558
09 ก.ค. 2555
254 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล 22 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
621
14 พ.ค. 2555
255 สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล จำนวน 20 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
04 พ.ค. 2555
256 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
436
02 พ.ค. 2555
257 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคลองบางสะพานครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
02 พ.ค. 2555
258 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างหอถังสูงจ่ายน้ำประปา และปรับปรุงแก้ไขระบบผลิตน้ำประปา จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
516
06 มี.ค. 2555
259 ประกาศสอบราคาจ้าง3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
424
13 ก.พ. 2555
260 สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
840
20 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29