ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สอบราคาจ้างเหมาบริการจัดทำอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 2/2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
14 ต.ค. 2556
242 ประกาศผู้ค้าที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น ดาวน์โหลดเอกสาร
442
04 ก.ย. 2556
243 ประกาศวันเวลา สถานที่เสนอราคารถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
422
04 ก.ย. 2556
244 ประกาศสอบราคาจ้างท่อเหลี่ยม 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
429
13 ส.ค. 2556
245 เทศบาลตำบลหลักช้างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
09 ส.ค. 2556
246 เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
379
01 ก.ค. 2556
247 เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาซื้อถังขยะ จำนวน 300 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
522
01 ก.ค. 2556
248 เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 2โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
397
20 มิ.ย. 2556
249 ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
435
17 มิ.ย. 2556
250 ประกาศสอบราคาจ้าง 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
351
17 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29