ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
271
29 ก.ย. 2557
222 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
257
29 ก.ย. 2557
223 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
29 ก.ย. 2557
224 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง(งินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
29 ก.ย. 2557
225 สอบราคาซื้อถังขยะขนาดบรรจุไม่ต่ำกว่า 200 ลิตร จำนวน 150 ใบ ดาวน์โหลดเอกสาร
348
15 ส.ค. 2557
226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
350
13 ส.ค. 2557
227 ประกาศราคากลางถังขยะ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ดาวน์โหลดเอกสาร
329
29 ก.ค. 2557
228 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่่องปรับอากาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
18 ก.ค. 2557
229 ประกาศราคากลางเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
313
09 ก.ค. 2557
230 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
331
19 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29