ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคาถังขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
07 ส.ค. 2558
182 ประกาศราคากลางเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
271
04 ส.ค. 2558
183 ประกาศสอบราคาก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
06 ก.ค. 2558
184 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
266
29 มิ.ย. 2558
185 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
254
29 มิ.ย. 2558
186 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
256
29 มิ.ย. 2558
187 ประกาศราคากลางงานก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนลาดยาง ดาวน์โหลดเอกสาร
264
29 มิ.ย. 2558
188 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
279
24 เม.ย. 2558
189 ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการในการจัดการอาหารกลางวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
273
24 เม.ย. 2558
190 ประกาศสอบราคากล้องวงจรปิด (CCTV) ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
31 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29