ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระหว่างศาลาหมู่บ้านกับบ้านนายสมภพ ทิพย์บุรี ถนนสายโคกโหนด หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
05 เม.ย. 2560
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์ประชาอุทิศ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
05 เม.ย. 2560
163 ประกาศราคากลางขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
13 มี.ค. 2560
164 ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านวังชุม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 มี.ค. 2559
165 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนลาดยางภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
267
05 ก.พ. 2559
166 ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนภายในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
230
05 ก.พ. 2559
167 ประกาศราคากลางก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หอถังสูง ขนาด 30 ลบ.ม ดาวน์โหลดเอกสาร
264
19 ม.ค. 2559
168 ประกาศคืนหลักประกันสัญญา ดาวน์โหลดเอกสาร
231
08 ม.ค. 2559
169 ประกาศราคาวัสดุอาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
200
29 ธ.ค. 2558
170 ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนภายในตำบล 1 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
209
28 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29