ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
25 ต.ค. 2560
142 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่า โทรทัศน์ LED และ โปรเจคเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
25 ต.ค. 2560
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ดาวน์โหลดเอกสาร
166
25 ต.ค. 2560
144 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
24 ต.ค. 2560
145 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านนาพังละ หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
21 ส.ค. 2560
146 ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านหาร หมู่ที่ 4 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 ส.ค. 2560
147 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านวังชุม 2 ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
09 ส.ค. 2560
148 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกหนองฟ้าผ่า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
07 ส.ค. 2560
149 ประกาศราคากลาง โครงการขุดลอกหนองโป็ะ ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
07 ส.ค. 2560
150 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
175
24 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29