ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคลองนา ถนนสายท้ายบ้าน หมู่ที่ 2,7 ตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
15 มิ.ย. 2561
112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
184
13 มิ.ย. 2561
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุขยะก หมายเลขทะเบียน 82-0733 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
06 มิ.ย. 2561
114 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำตรายาง ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 มิ.ย. 2561
115 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจาง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
16 พ.ค. 2561
116 ประกาศราคากลางอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
10 พ.ค. 2561
117 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
10 พ.ค. 2561
118 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
09 พ.ค. 2561
119 ประกาศ ราคากลาง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-0733 นศ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
03 พ.ค. 2561
120 ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
02 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29