ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนชุดรางแขวนล้อเลื่อนบานประตูห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
22 เม.ย. 2565
2 ซื้อวัสดุประปา จำนวน 13รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
23 ก.พ. 2565
3 ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
25 ม.ค. 2565
4 ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
10 ม.ค. 2565
5 ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
21 ก.ย. 2564
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน ปี2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
02 ก.ย. 2564
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายบ้านคลองกุย-บ้านนาวา หมู่ที่ 3,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
09 เม.ย. 2564
8 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
262
29 มี.ค. 2564
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.177-02 สายบ้านบนควน -หลักช้าง หมู่ที่ 6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
19 ก.พ. 2564
10 รายงานผลการกำหนดราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียน 2 ประจำการศึกษา 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
340
27 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29