ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 พ.ย. 2564
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
32
18 ต.ค. 2564
3 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ต.ค. 2564
4 หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ที่ไ้ด้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
20 ก.ย. 2564
5 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
06 ก.ย. 2564
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
98
20 ส.ค. 2564
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
10 ส.ค. 2564
8 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
04 ส.ค. 2564
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
19 ก.ค. 2564
10 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40