ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด : โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหลักช้าง จำนวน 15 รายการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 311 คน