ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอนตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 35 คน