ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : "นโยบายสุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหลักช้างใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลของทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง
เรื่อง “นโยบายสุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลหลักช้างใสสะอาด” และ “งดรับ งดให้”
ของขวัญ ของกำนัลของทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน