ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศราคากลางก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองไหล
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน