ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2565
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลหลักช้างประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 177-01 สายหลังวิทยาลัยเกษตร บ้านหนองไหล หมู่ที่ 5 ตำบลหลักช้าง งบประมาณจัดสรร 6,503,000.-บาท (-หกล้านห้าแสนสามพันบาทถ้วน-)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน