ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  รายละเอียด : ตำแหน่งที่ว่างและมีความประสงค์รับโอน
1.ตำแหน่ง นิติกร (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 21-2-01-3105-001
2. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง 21-2-12-3205-001
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 31 คน