ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 2 โครงการ
  รายละเอียด : ด้วยเทศบาลตำบลหลักช้างได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินเหลือจ่าย) ที่มีงบประมาณเกิน 5 แสน บาทจำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 193 คน