ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ที่ไ้ด้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
  รายละเอียด : หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ที่ไ้ด้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน