กิจกรรม : ประชุมสภารายละเอียด :
    

 นายธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์ นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  ภายใต้วิสัยทัศน์  " ปรับปรุง สร้างเสริม พัฒนา "  โดยมีแนวคิดหลักในการบริหารโครงการกิจกรรมตามนโยบาย  8 ด้าน

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ

- ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน

- สนับสนุนงบประมาณในการขอติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในจุดที่สำคัญ

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.ด้านประเพณี

4. ด้านสาธารณสุข

5. ด้านเศรษฐกิจ

6. ด้านสิ่งแวดล้อม

7. ด้านสังคม การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนการประสานความร่วมมือ

8. ด้านการเมืองการบริหาร

 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564    อ่าน 130 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**