ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
07 ก.พ. 2563
2 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหลักช้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
27 ม.ค. 2563
3 การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
21 ม.ค. 2563
4 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
20 ม.ค. 2563
5 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
07 ม.ค. 2563
6 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ธ.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
32
09 ธ.ค. 2562
8 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 พ.ย. 2562
9 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
07 ต.ค. 2562
10 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาตำบลหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30