ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ม.ค. 2563
2 รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ธ.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 ธ.ค. 2562
4 รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
08 พ.ย. 2562
5 รายงานการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ต.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาตำบลหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ต.ค. 2562
7 รายงานการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 ก.ย. 2562
8 งานสาธารณะสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
30
21 ส.ค. 2562
9 รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ส.ค. 2562
10 กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน "ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบน (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-21 กรกฎาคม 2562) " ดาวน์โหลดเอกสาร
29
12 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29