ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
  รายละเอียด : รายงานรับ-จ่ายเงิน,งบทดลอง,รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร,กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ), กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย, กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน มกราคม 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 9 คน