ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่
  รายละเอียด : คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มาก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 15 คน