ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  รายละเอียด : รายงานรับ-จ่ายเงิน,งบทดลอง,รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร,กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ), กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย, กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือน ตุลาคม 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน