ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาตำบลหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลหลักช้าง เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเทศบาตำบลหลักช้าง จังหวัดนครศรีธรรมราช อันต้องเสียภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ. 2563
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน