ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : งานจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง
  รายละเอียด : งานจ้างซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหลักช้าง ตามวัน เวลา ราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 70 คน