กิจกรรม : โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (


รายละเอียด :
    

เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในวันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 โดยได้รับความร่วมือจากผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน จิตอาสา บุคลกร ครู และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างทีมวิทยากร และทีมครู ในการถ่ายทอดการทำหน้ากากเพื่อป้องกันตนเอง

 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563    อ่าน 260 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**